Zin

Linard ziet zingeving als datgene wat de basis legt onder bewust leven en bewust werken. Vanuit die gedachte kiest Linard voor het uitdragen van het belang van zingeving. Doel is dat anderen zingeving weer op waarde(n) weten te schatten en hier bewust mee aan de slag gaan.

Linard biedt geen standaardproducten op het vlak van zingeving. Liever sluit ze aan bij uw vraag om te kijken op welke manier deze een plaats kan krijgen. Linard wil met u meedenken, prikkelen, creativiteit losmaken. Zodat u als individu of als team authenticiteit uitstraalt. U bent echt, u weet waar u voor staat. U hebt (hernieuwde) zin en gaat ervoor.

Enkele gebieden waar zingeving van belang is:

Zin in Welzijnsland
In welzijnsland is zingeving onderdeel van vrijwel elke methodiek. Tegelijkertijd is dit het levensgebied dat in de uitvoering van de hulpverlening vaak het minste aandacht krijgt. Dat is onterecht. Zingeving is de drijfveer achter u handelen of het niet (meer) handelen. Vaak op een onbewust niveau.

Zin in visie
Een visie wordt vrijwel altijd gevormd op basis van bepaalde waarden. Deze waarden vinden hun oorsprong niet zelden in een culturele en religieuze context. Wanneer u bekend bent met het verhaal waaruit deze waarden zijn ontstaan, helpt u dat gericht uw eigen verhaal te schrijven. U kiest bewust wat u uit wilt dragen en bedenkt hoe u dit concreet kunt bereiken. Dat is niet simpel. Het gebeurt nog wel eens dat te weinig is nagedacht over betekenis en concretisering. Waardoor visie en waarden wel mooi zijn omschreven, maar in de praktijk slechts beperkt tot uitdrukking worden gebracht.

Zin in Leiderschap
Leiderschap is een verantwoordelijke taak. Een taak die vraagt om een onderbouwde motivatie. U werkt met mensen en er wordt van u verwacht dat die mensen resultaat leveren. Wanneer mensen de zin van iets zien, verbinden ze zich makkelijker aan gestelde doelen dan wanneer het hen alleen wordt opgedragen. Vrijwel alle mensen vinden meer voldoening in hun inspanningen als het hen verbindt met een groter verhaal. Ze werken aan ‘The greater good.’ Daarnaast wijst onderzoek uit dat wie u bent meer effect heeft op medewerkers dan wat u zegt. Dat vraagt van u als leider om authenticiteit, het kunnen verwoorden wat u drijft en overeenstemming tussen uw spreken en handelen.

Alle diensten van Linard

Welzijn

Welzijn

Linard Welzijn richt zich op hulp- en dienstverleners. De trainingen z...

Lees meer
Zijn

Zijn

Linard Zijn richt zich op reflectie. Reflectie helpt u bewust te worde...

Lees meer
Zin

Zin

Linard ziet zingeving als datgene wat de basis legt onder bewust leven...

Lees meer